3Din.NL is een unieke organisatie die het bedrijfsleven, gespecialiseerde 3D print bedrijven, overheidsinstellingen en het onderwijs met elkaar verbindt. Onze missie is het bevorderen van creativiteit en het omarmen en versterken van de economie in de 3D print industrie, door belanghebbenden uit de sector samen te brengen. 3Din.NL bevordert hogere kwaliteit, de juiste werkmethoden en heeft als doel om de beste bron van informatie, advies en opleiding voor de industrie te zijn.

3Din.NL is een on- en offline platform die de ontwikkelingen van 3D printen ondersteunt en tastbaar maakt. We organiseren tentoonstellingen, (expert)meetings en inspiratiesessies gericht op speciale thema’s en tracks. De media wordt zoveel mogelijk betrokken bij onze activiteiten. Als zakelijke netwerkorganisatie bieden we daarnaast voor onze partners diepgaande (internationale) informatie, adviesdiensten (technisch en strategisch), topsprekers over 3D printen en diverse bijeenkomsten om te netwerken.

3Din.NL biedt ongekende mogelijkheden om potentiële klanten, toekomstige investeerders en gelijkgestemde partners te bereiken op één plaats/platform. 3Din.NL biedt unieke samenwerkingsverbanden, toegang tot nieuwe markten en nieuwe kansen om de opkomende industriële revolutie te versnellen. Elke partner heeft de mogelijkheid om te netwerken met lokale en landelijke leiders uit het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld. Zo kunnen er unieke samenwerkingsverbanden ontwikkeld worden met overheidsinstanties, academische instellingen, bedrijven, media en consumenten.

Voor het Ministerie van Economische Zaken is er reeds een onderzoek uitgevoerd om inzicht te geven in de 3D-printing / digitale manufacturing markt ( zie bij Onderzoek). Door de partners zijn er tevens diverse onderzoeken uitgevoerd op stedelijk en regionaal vlak. 3Din.NL geeft duiding en formuleert een strategische visie op basis van informatie uit wetenschappelijk onderzoek.

Topdialogen

We organiseren topdialogen per sector waarbij de prominenten uit elke stap van de waardeketen vertegenwoordigd zijn. Zo komen vraag en aanbod samen en kan er snel geschakeld worden zodat de waardeketen per sector geoptimaliseerd wordt.

Inspiratiedagen

Daarnaast organiseert 3Din.NL inspiratiedagen voor bedrijven om na te gaan hoe 3D printen nieuwe businessmodellen kan genereren waar kansen en bedreigingen liggen. 3Din.NL komt aan de hand van de inspiratiedag met een adviesrapport. Ook zal 3Din.NL de gewenste experts rond de tafel krijgen om genoeg expertise en verdieping aan de dag toe te voegen.

Lobby

Onder de paraplu van VNO-NCW heeft 3Din.NL het doel het onderwerp 3D printen op de overheidsagenda te krijgen. Zowel op landelijk (macro), provinciaal (meso) en stedelijk (micro) niveau.

Wat wij voor u kunnen doen: uw bedrijf in dit proces betrekken, uw bedrijf op de agenda plaatsen en onderscheidend vermogen te geven, meehelpen een strategische visie te ontwikkelen binnen uw specifieke markt, de ontwikkelingen van 3D printen binnen uw onderneming te stimuleren en het ontwikkelen van klantrelaties met het bedrijfsleven en overheid.

3D Diner

3Din.NL organiseert het 3D Diner waarbij alle betrokkenen in de 3D printmarkt bij elkaar gebracht worden om elkaar te ontmoeten en de nieuwste innovaties en strategieën te bespreken. Het diner is voor de leiders in de 3D industrie. Het streven is om het 3D Diner twee keer per jaar plaats te organiseren.

 

Laatste updates
Topdialoog:
 ‘Printen van protheses’. Dit was het thema van de succesvolle topdialoog die plaats vond met zorginstelling Achmea en 3Din.NL. Het doel van de dag was om vraag en aanbod samen te brengen en de stappen binnen de waardeketen te optimaliseren. Dat is zeker gelukt. Professoren, artsen en 3D printbedrijven waren aanwezig en naar aanleiding van de topdialoog gaan de artsen bij de 3D printbedrijven bij elkaar langs. Over drie maanden is er weer een bijeenkomst om samen de vastgestelde cases te bespreken.

Inspiratiedag:
Op 24 juni a.s. vindt er een inspiratie dag plaats met Stichting Philadelphia Zorg, met als thema ‘Nieuwe business modellen in de zorg’. Het dagelijks bestuur van 3din.NL zal daarbij aanwezig zijn.